2019-07-31

Automaták bejelentése: Itt a NAV határidő

A 2019. április 13-tól hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az automataberendezést üzemeltető adózó köteles az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton bejelenteni az automataberendezés üzemeltetésével kapcsolatos egyes eseményeket és adatokat.

everest_image_descrption

Mit nevezünk automataberendezésnek?

Automataberendezésnek minősül minden olyan

  • kezelőszemélyzet nélkül is működni képes berendezés,
  • ami termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás pénzbeli ellenértékének helyben történő megtérítésére szolgál. Korábban kizárólag az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések esetén volt bejelentési kötelezettsége az üzemeltetőnek, azonban a megváltozott jogszabályi rendelkezések értelmében már valamennyi olyan automataberendezést be kell jelenteni az állami adó- és vámhatósághoz, ami megfelel a fenti fogalomnak. Ilyen automataberendezések lehetnek például a parkolóautomaták, az önkiszolgáló autómosó automaták, a könyvautomaták stb.

A bejelentés teljesítésére az állami adó- és vámhatóság az AVTOMATA elnevezésű adatlapot rendszeresített.

A bejelentés részletszabályait és a bejelentendő adatokat az automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről szóló 8/2019. (VI. 27.) PM rendelet határozza meg.

Milyen adatokat szükséges megadni?

A bejelentés során az üzemeltetőnek meg kell adnia többek között az automataberendezés legfontosabb azonosító adatait (például: típus, gyártó, gyártási szám), működési (például: kezelt termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás kategóriája) és műszaki jellemzőit (például: vezérlőegység adatai, elérhető fizetési módok stb.).

Azokat az automataberendezéseket, amelyek már használatban vannak, az üzemeltető legkésőbb 2019. július 31-ig szankciómentesen jelentheti be.

Az újonnan üzembe helyezett automataberendezések üzemeltetésének megkezdését legkésőbb az üzemeltetés megkezdését megelőző napon kell bejelenteni.

Mi történik a bejelentés után?

Az állami adó- és vámhatóság az adózó bejelentése alapján automataberendezésenként egyedi regisztrációs számot állapít meg, amit elektronikus úton megküld a bejelentő elektronikus tárhelyére. Az üzemeltető köteles a regisztrációs számot az automataberendezésen jól láthatóan feltüntetni.

  • Fontos! Az új fogalomnak megfelelő – nem élelmiszer-értékesítést végző – automataberendezések esetében kizárólag bejelentési kötelezettség áll fenn, azokat nem kell Automata Felügyeleti Egységgel felszerelni és nem kell az értékesítési adatokról online adatszolgáltatást teljesíteni. A jogszabály szerint az adópolitikáért felelős miniszter a felügyeleti egységgel történő felszerelés és az állami adó- és vámhatósági felügyelet kezdetének időpontját rendeletben állapítja meg4, amire csak az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések esetén került sor, így jelenleg csak ezeket kell felügyeleti egységgel ellátni.

Hol tudhatsz meg még többet erről?

Az AVTOMATA adatlap internetes kitöltő-ellenőrző programja és a hozzátartozó kitöltési útmutató letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról (http://nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok → Egyszerű keresés/Összetett keresés).

Ajánlatkérés